Huisbezoeken

Indien je niet naar de praktijk kan komen is een huisbezoek mogelijk. Zodra je beter te been bent en naar de praktijk kan komen kunnen er meerdere behandelmethodes toegepast worden.